HX tech s.r.o. - tepelné výměníky

Tradiční i neobvyklé aplikace. Exotické materiály. Alternativní zdroje a využití tepla. Nové technologie, vývoj. Jádro, LNG, chemie, klasická energetika. Návrh, prodej, servis výměníků MODERN HEAT EXCHANGERS pro země V4.

Heat eXchanger technology, design, engineering Heat eXchanger technology, design, engineering Heat eXchanger technology, design, engineering

Jsme malá společnost založená v roce 2014, ale se zkušenostmi v oboru již od roku 1996. Jádro činností spočívá v tepelně-hydraulických výpočtech, v projektových činnostech a obchodu. Navrhujeme trubko-plášťové (Shell&Tube) výměníky, vzduchové chladiče (Air Cooled), ekonomizéry atd. Respektujeme standardy HEI, TEMA, API atd. Pracujeme s celosvětově validovanými výpočtovými programy (HTRI, Pipe-Flo). S externími spolupracovníky můžeme zajistit pevnostní výpočty, konečné prvky, seizmiku, svařovací dokumentaci.

Kromě návrhů provádíme i prodej, instalaci a servis výměníků pro speciální aplikace (agresivní média, vysoké teploty).

Od založení doposud firma žije bez dotací, grantů, státních zakázek a podpory, výhradně s legálním software.

 

Speciální výměníky

Návrh, dodávka a servis výměníků pro speciální aplikace (farmaceutické a chemické technologie, agresivní média atd.). Výměníky z "exotických" materiálů.

Více

Služby provozovatelům

Konzultační služby a poradenství. Snižování provozních nákladů a výdajů na servis pro běžné aplikace. 

Více

Spolupráce s výrobci

Technické specifikace, základní konstrukční návrhy a podklady pro ceny při respektování technologických možností zákazníka. 

Více