úvodní » Služby


Služby

Návrh

Zajišťujeme vlastními silami tepelný, hydraulický a předběžný pevnostní návrh samostatných výměníků, případně tlakových nádob. Ve spolupráci s dalšími partnery jsme schopni pokrýt i seizmické výpočty, stanovení životnosti a případnou kontrolu kritických uzlů použitím MKP.

Vibrační analýza trubkových svazků

Provádíme kontrolu, konstrukční úpravy, návrhy řešení pro zařízení, kde je podezření na problémy způsobené vibracemi. Pro odhalení vibrací způsobených proudem média a modální analýzu svazku používáme MKP model.

Podklady pro ceny

Pro výrobní i projektové firmy dáváme podklady pro cenovou kalkulaci - rozpis materiálu, pracnosti, případně kompletní odhad ceny zařízení

Optimalizace

Provádíme optimalizaci "studeného konce" turbín, zejména pro teplárenské provozy. Optimalizujeme spotřebu chladicí vody a energií a diagnostikujeme případné nedostatky v systémech odvodu tepla.

Potrubní systémy

Řešíme hydraulické výpočty potrubních systémů. Ve spolupráci s dalšími partnery můžeme pokrýt i statické a seizmické výpočty potrubních systémů.

HELB, jet impingement - analýzy roztržení a švihu vysokoenergetických potrubí včetně výtoku média.

Dodávka trubkových výměníků pro speciální aplikace

Výměníky jsou podle našeho nebo i jiného basic designu vyrobeny v Indii v partnerské firmě:

Z "exotičtějších" materiálů jde o Hastelloy, Incoloy, Inconel, Monel, Tantal, z běžnějších pak Titan, duplexní a superduplexní oceli. Výměníky jsou vyrobeny ve vysoké kvalitě z materiálů nakupovaných výhradně v USA, EU, Japonsku a Jižní Koreji. Samozřejmostí je splnění všech běžných západních standardů včetně sanitárních požadavků. Zajišťujeme prodej a servis v ČR, SR, Maďarsku a Polsku.

Použití zejména pro agresivní média v chemické výrobě, agrochemii, pro farmaceutické technologie nebo pro vysokoteplotní výzkumná zařízení.

Spouštění a troubleshooting

Proškolení obsluhy a údržby, předprovozní zkoušky, testování SKŘ, asistence pro první najetí. Identifikace provozních problémů a jejich řešení.

Kompletní dodávky malých jednotek / podsystémů

Společně s našimi partnery jsme schopni zastřešit engineering, výrobu, koordinaci projektu, testování, uvádění do provozu a servis menších jednotek (experimentální stendy, pomocné systémy, nestandardní aplikace atd.). Rozvinuli jsme vlastní síť subdodavatelů od šikovných "garážových" výrobců až po zkušené specialisty.