úvodní » Zákaznické sektory


Zákaznické sektory

Ropa a zemní plyn

Ohříváky / chladiče různých médií
Chlazení kompresorů, mezichladiče plynu
Chladiče mazacího oleje, kombinované chladiče

Chemie

Procesní výměníky pro korozně agresivní média
Rekuperátory tepla
Kondenzátory
Odparky, vaporizéry
Sušičky vzduchu

Klasická energetika

Ekonomizéry a spalinové výměníky
Parní ohříváky vzduchu
Předehřev kapalných a plynných paliv
Dodatkové plochy pro HRSG, spalinové kondenzátory
Turbínové kondenzátory
Regenerační ohříváky
Teplofikace, výměníkové stanice
Chlazení generátorů
Pomocné chlazení (vodou i vzduchem), vložené chladicí okruhy

Jaderná energetika

Výměníky TVD, TVN, případně další aplikace včetně zajištění kvalifikace zařízení pro podmínky prostředí JE
Chladiče stacionárních záložních agregátů a ultimátních motorů
Modernizace separátorů-přihříváků páry

Alternativní zdroje energie

Parogenerátory pro zrcadlové solární elektrárny
Výparníky a kondenzátory pro ORC
Výměníky pro oběhy se Stirlingovým motorem
Chladiče a spalinové výměníky stacionárních motorů (Diesel, CNG, LPG atd.)
Geotermální energie - výměníky horkých plynů (CO2), ohřev vody, kogenerace
Spalinové výměníky a kogenerace pro bioplynové stanice
Využívání odpadního tepla z technologických procesů

Výzkumné projekty

Zařízení splňující specifické požadavky projektu zejména v oblasti jaderného výzkumu - v minulosti realizované heliové chladiče, elektroohřev, vysokotlakové chlazení, zpožďovací nádrže, separace plynu atd.

Vzduchotechnika, chladírenství

Chillery
Ohřívače vzduchu (parní, kapalinné, elektro)
Výparníky, kondenzátory, sušičky vzduchu
 

Kryogenika

Výparníky LNG, etylenu, atd. včetně aplikace vodní lázně pro ohřev
 

Pyrolýza

Kondenzátory a chladiče pyrolýzních produktů

Stavební, hutní výroba a technologické procesy

Ohřev/chlazení bitumenových emulzí
Využití odpadního tepla z cementáren
Využití odpadního tepla ze sklářských pecí
Využití odpadního tepla z pájecích linek
 - vše s možnou návazností na generování elektřiny použitím mikroturbín nebo ORC

Potrubí a potrubní sítě

Hydraulické analýzy potrubních systémů za použití SW PipeFlo

Elektroohříváky

Průtokové ohřívače plynů a kapalin

Potravinářství

Jsme hrdí na to, že sídlíme ve městě piva. Chlazení a další technika pro pivovary