úvodní » Novinky » Vstupujeme na pole kryogeniky


Vstupujeme na pole kryogeniky

... návrhem výparníků LNG pro přečerpávací stanici v Gibraltaru. Jedná se o 3 výparníky pro zásobování místní elektrárny zemním plynem dováženým po moři.